Unsere Kategorien

Bundesrepublik (1948-2001)

Neu eingetroffene Artikel
BRD - J 387 - 1973 G - Silberadler - 5 Mark - PP
BRD - J 387 - 1973 G - Silberadler - 5 Mark - PP
34,95 EUR
BRD - J 387 - 1972 D - Silberadler - 5 Mark - PP
BRD - J 387 - 1972 D - Silberadler - 5 Mark - PP
29,95 EUR
BRD - J 387 - 1971 G - Silberadler - 5 Mark - PP
BRD - J 387 - 1971 G - Silberadler - 5 Mark - PP
25,00 EUR
BRD - J 389 - 1955 F - Friedrich von Schiller - 5 Mark - vz
BRD - J 389 - 1955 F - Friedrich von Schiller - 5 Mark - vz
145,00 EUR
Weimarer Republik - J 393 - 1964 J - Johann Gottlieb Fichte - 5 Mark - st min RF
Weimarer Republik - J 393 - 1964 J - Johann Gottlieb Fichte - 5 Mark - st min RF
15,95 EUR
BRD - J 391 - 1957 J - Freiherr von Eichendorff - 5 Mark - st min. RF
BRD - J 391 - 1957 J - Freiherr von Eichendorff - 5 Mark - st min. RF
139,00 EUR
BRD - J 387 - 1958 J - Silberadler - 5 Mark - ss
BRD - J 387 - 1958 J - Silberadler - 5 Mark - ss
seltenes Prägejahr
319,00 EUR
BRD - J 388 - 1952 D - Germanisches Museum - 5 Mark - f.st
BRD - J 388 - 1952 D - Germanisches Museum - 5 Mark - f.st
398,00 EUR